• napis
  • kegljaci1
  • mesani pevski zbor2đ
  • rocnodelska
  • banner pohodnistvo
  • sahovska1
  • zenski pevski zbor
  • aktualnoKakor je kdaj razburkano morje in plaši mornarje, tako so razburkani tudi sedanji časi, ki še posebej plašijo nas, upokojence, saj smo po že sprejetih ukrepih vlade in Državnega zbora prvi, na katerih si upa država preizkusiti zategovanje pasu, kajti to je generacija, ki je v veliki meri že dala skozi vse hudo in je odtegovanja tako ali tako že navajena iz povojnih časov.
  • zdus logo1Zveza društev upokojencev Slovenije je nevladna, neprofitna in samopomočna organizacija upokojencev. Ustanovljena je bila pred 66 leti.  Njena temeljna skrb sta kakovostno življenje starejših v Sloveniji in medgeneracijsko sožitje ter ohranjanje solidarnosti med prebivalci Slovenije. Več o organizaciji lahko preberete na spletni strani ZDUS-a.
  • “Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe.”  (Zakon o prostovoljstvu, 2. člen, opredelitev in pomen prostovoljstva). “Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. “  (Zakon o prostovoljstvu, 5. člen, prostovoljsko delo)
  • grb mbMaribor je po velikosti drugo slovensko mesto. Je gospodarsko in kulturno središče severovzhodne Slovenije. Njegov položaj v presečišču prometnih poti iz srednje v jugovzhodno Evropo ter iz zahodne srednje Evrope v Panonsko nižino mu je odmerjal dokajšnjo vlogo že v preteklosti, odmerja mu jo danes in mu jo bo bržčas še bolj v prihodnosti. Ker leži le osemnajst kilometrov od državne meje z Avstrijo, predstavlja prag v našo državo, pa tudi na Balkan. Več o mestni občini maribor si lahko preberete na njihovi spletni strani http://www.maribor.si.