Tajništvo

on . Posted in Novice

   

 

Ste se upokojili? Niste več član kolektiva. Kaj pa zdaj? Čaka vas nov kolektiv. Vas zanimajo ročna dela, petje, slikanje, šah, kegljanje, rekreacija, izleti, družabna srečanja, razna predavanja, sodelovanje s Šolo zdravja, prostovoljstvo (Projekt Starejši za starejše), klepetanje…                                                 Vse to lahko doživite v DU LI PE.

Kaj nam društvo še daje? VELIKO ali pa NIČ! Kolikor pač vsak posameznik želi ali zmore. Poleg raznih sekcij oz. aktivnosti predvsem občutek, da nisi sam, da si član neke skupine, ki ti lahko priskoči na pomoč, ko to potrebuješ, pa čeprav samo z besedo, nasmehom, predlogom.

Članarina društva ostaja enaka, to je 9,00 € za leto 2020.

Članarina za Vzajemni posmrtninski sklad (VPS) je 12,00 € za leto 2020 (sklep UO ZDUS Ljubljana z dne 18.12.2019), od tega društva za svoje delovanje obdržijo 0,35 €, na ZDUS Ljubljana pa se nakaže 11,65 €. Izplačilo posmrtnine je 180,00 € ENOTNO ne glede na leta vplačevanja.
Vse člane društva, ki vplačujejo VPS moramo opozoriti, da je že v letu 2018 pričel veljati Pravilnik o delu Vzajemnega posmrtninskega sklada pri ZDUS, kjer je določeno, da se mora članarina VPS poravnati do konca meseca maja za tekoče leto. V kolikor se le-ta ne bo pravočasno poravnala, upravičenci do posmrtnine po umrlem članu ne bodo dobili izplačane posmrtnine.

Naj navedemo še dokumente, ki so potrebni za uveljavljanje izplačila VS:
 kopija mrliškega lista umrlega člana
 kopija osebne izkaznice svojca, ki je upravičenec do »posmrtnine«
 kopija davčne številke svojca, ki je upravičenec do »posmrtnine«
 kopija številke TRR svojca, ki je upravičenec do »posmrtnine«

Svojce naših članov prosimo, da nas obvestijo o smrti družinskega člana (lahko po telefonu, elektronski pošti ali tudi osebno), saj se bomo le tako lahko na dostojen način poslovili od naših članov društva (praporščak) ter izognili neprijetnostim pri izplačilih VPS.

Če člani društva iz objektivnih razlogov sami osebno ne morejo priti poravnati članarine društva oz. članarine VPS, naj poprosijo za pomoč svoje zaupnike – poverjenike, lahko svojce, sosede …, vendar jim naj ne pozabijo dati s seboj članske izkaznice društva.

Novost v letošnjem letu je STROGO UPOŠTEVANJE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV, zato bomo s 01.01.2020 začeli uporabljati nove pristopne izjave za nove člane društva (za dosedanje člane ostane vse nespremenjeno, ker so že lastnoročno podpisovali pristopne izjave), ki vključujejo tudi informacijo glede varstva osebnih podatkov.

                                                                                                                                                                     Tajnica