ustanovitev in delovanje DU LI-PE

on . Posted in Ustanovitev in delovanje DU LI-PE

Društvo upokojencev LI PE Limbuš-Pekre se je ustanovilo 22. 12.1985, z namenom povezati na območju KS Limbuš in KS Pekre starejše krajane v društvo, kjer bi lahko uresničevali svoje interese. Osnovni cilj izvoljenega predsedstva je bil druženje svojih članov na različnih področjih.

Tako so se ustanovile prve sekcije: 

  • ročnodelska sekcija v Limbušu in Pekrah
  • ljudske pevke-danes kot: pevke ljudskih pesmi Spominčice
  • rekreacija in izletništvo.

Vse te sekcije še danes uspešno delujejo  V kasnejših obdobjih se je pokazal interes druženja članov tudi na drugih področjih  tako, da danes v društvu deluje že deset sekcij. Poleg že zgoraj navedenih so se jim pridružile še:

  • kegljaška,
  • šahovska,
  • mešani pevski zbor,
  • likovna in 
  • literarna (v ustanavljanju)

Osnovni akt društva so PRAVILA DRUŠTVA v katerih je zajet celoten ustroj in način delovanja društva. Pravila so v celoti prilagojena ZAKONU O DRUŠTVIH. vse spremembe Zakona je potrebno vnesti in dopolniti tudi v Pravilih.