ustanovitev in delovanje DU LI-PE

on . Posted in Ustanovitev in delovanje DU LI-PE

Društvo upokojencev LI-PE Limbuš-Pekre se je ustanovilo 22. 12.1985, z namenom povezati na območju KS Limbuš in KS Pekre starejše krajane v društvo, kjer bi lahko uresničevali svoje interese. Osnovni cilj izvoljenega predsedstva je bil druženje svojih članov na različnih področjih.

Tako so se ustanovile prve sekcije: 

  • ročnodelska sekcija v Limbušu in Pekrah, 
  • ljudske pevke,
  • rekreacija in izletništvo.

Vse te sekcije še danes uspešno delujejo  V kasnejših obdobjih se je pokazal interes druženja članov tudi na drugih področjih  tako, da danes v društvu deluje že devet sekcij. Poleg že zgoraj navedenih so se jim pridružile še:

  • kegljaška,
  • šahovska,
  • ribiška in
  • mešani pevski zbor.

Osnovni akt društva so PRAVILA DRUŠTVA v katerih je zajet celoten ustroj in način delovanja društva. Pravila so v celoti prilagojena ZAKONU O DRUŠTVIH. vse spremembe Zakona je potrebno vnesti in dopolniti tudi v Pravilih.