Računalništvo

Napisal: Andrej Flogie on . Posted in Projekti

 
racunalnistvo1Današnji čas zahteva, ne le pri mladini, temveč tudi pri starejših    ljudeh, obvladovanje računalniških procesov in obvladanje osebnega računalnika.Učenje osnovnih načinov uporabe računalnika poteka za starejše občane v Limbušu že skoraj tri leta v računalniški učilnici Osnovne šole Rado Robič.

Omenjeno brezplačno računalniško učenje je pričela Kolpingova zveza Slovenije s Kolpingovo družino Limbuš, nadaljuje pa se z Društvom upokojencev Limbuš – Pekre.

Mentorsko in izvajalsko delo vseskozi vestno opravlja prof. mag. ANDREJ FLOGIE. Kljub razlikam v predznanju smo vsi tečajniki na dobri poti do končnega cilja učinkovite uporabe osebnega računalnika v vsakdanjem življenju. Mestoma učenje prehaja v seminarsko medsebojno izmenjavo informacij in posamezniku prilagojeno praktično delo. Glede na predhodno znanje posameznikov smo razdeljeni v dva nivoja, kjer osvajamo Okolje Windows, ki vsebuje učenje od prvih korakov, do dela z okni, datotekami in mapami. Izdelava in oblikovanje besedil v Wordu vsebuje prav tako prve korake, oblikovanje pisave ter oblikovanje dokumenta, izris tabel, vstavljanje slik in izrezkov.
Največ zanimanja pa je za uporabo Interneta, ki ponuja ogromno storitev. Svetovni splet, spletne strani, bančništvo, elektronska pošta in še kaj, so znanja, ki jih tukaj osvajamo. Pravkar smo izdelali spletno mesto za Društvo upokojencev Limbuš-Pekre, kjer  se bodo predstavljale vse dejavnosti društva.

Razen povsem resnega in uporabnega učenja se upokojenci vidimo tudi v drugačnem učenju, to je v medsebojnem druženju in komuniciranju. Tudi to je svojstven namig za bogatenje v tretjem življenjskem obdobju.

Marjana Ferbežer