Ročnodelska sekcija Spominčice Limbuš

Napisal: Andrej Flogie on . Posted in Ročnodelska sekcija Spominčice Limbuš

Rocnodelska-razstava-Limbus-2011 Ročnodelska sekcija je bila ustanovljena med prvimi sekcijami znotraj našega Društva upokojencev, ki združuje ljubiteljice ročnih del pletenja, kvačkanja, vezenja, šivanja gobelinov in kar je še podobnih domačih ročnih spretnosti. Eno temeljnih poslanstev te sekcije, ki deluje nepretrgoma že 24 let, je v ohranjanju tradicij ročnih del naših babic. Svoje izdelke, ki nastajajo na njihovih srečanjih in tudi doma kot »domače naloge«, postavijo vsako leto ob krajevnem prazniku občudovalcem na ogled. Trenutno je v sekcijo vključenih 21 žena. Veliko povezav imajo tudi s sosednjimi bližnjimi in tudi oddaljenejšimi sekcijami, zato so vedno aktivne pri povezovanju, ogledih razstav in prenašanju izkušenj z njimi. Sekcijo vodi sedaj Jožica Koletnik