Test

Napisal: Janez Karničnik on . Posted in Novice

OBVESTILO- PISARNA

Napisal: Drago Koletnik on . Posted in Novice

                O B V E S T I L O

Upoštevaje priporočila NIJZ in iz preventivnih razlogov preprečevanja morebitnega širjenja okužb ter varovanja zdravja ljudi, so prostori KS, v katerih se nahajajo tudi pisarne našega društva,
do nadaljnega ZAPRTI.

Kljub temu želimo našim upokojencem nuditi možnost urejanja društvenih zadev (plačilo članarine, urejanje dokumentacije glede posmrtnin ipd.). Odločili smo se, da vam ponudimo to možnost, in sicer :

Vstop v prostore DU je možen:

Ob sredah, v času uradnih ur med 9.00 in 12.00 uro,

VENDAR ZGOLJ PO PREDHODNI NAJAVI

Ob t o r k i h med 9. in 12. uro

Kontakt :

Mira Novak 031 490 779 – Blagajnik DU LI-PE

ali po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

HVALA NA RAZUMEVANJU IN OSTANITE ZDRAVI!

Predsednik DU LI-PE
Drago Koletnik

NOVOLETNA ČESTITKA

Napisal: Janez Karničnik on . Posted in Novice

                              LIPE Voščilnica0010 1

ODREDBA MO Maribor

Napisal: Janez Karničnik on . Posted in Novice

Vodstvo DU LiPe, na podlagi sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja coronavirusa covid-19, obvešča člane društva o ODREDBI župana MO Maribor in prosimo , da upoštevate vsebino odredbe.

  ODREDBA b

     PS.

     Čuvajte se in ostanite zdravi!

SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE ZA JP

Napisal: Drago Koletnik on . Posted in Novice

 

Spoštovane članice in člani

Pošiljam vam nekaj dodatnih pojasnil glede brezplačnega javnega medkrajevnega potniškega prometa.
Glede upokojencev v noveli zakona piše, da so do brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu upravičeni upokojenci oz. starejši od 65 let. Do brezplačnih prevozov v javnem potniškem prometu so upravičeni tudi imetniki invalidske kartice in vojni veterani.
Da se bomo lahko upokojenci brezplačno vozili z avtobusi in vlaki, moramo osebno ali po pošti vložiti ustrezno vlogo ( obrazec VLOGE je v priponki ). IZJAVO OBVEZNO IZPOLNITE S TISKANIMI ČRKAMI !
1. Upravičenci, ki bodo vlogo oddali po navadni pošti, jo pošljejo na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana s pripisom » brezplačna vozovnica Slovenija »
2. Upravičenci, ki bodo vlogo oddali po elektronski pošti, jo pošljejo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in v zadevo e-pošte napišejo »brezplačna vozovnica Slovenija«
3. Upravičenci, ki želijo vlogo oddati fizično, se lahko zglasijo na prodajnem mestu avtobusnih prevoznikov, Slovenskih železnic ali pošljejo po pošti (elektronski ali klasični ).
OPOMBA : Vlogo oddate le enkrat in samo pri enem prevozniku (železniškem ali avtobusnem podjetju). VOZOVNICA, ki jo izda katerikoli izvajalec prevozov bo veljala tako za prevoz v cestnem kot železniškem prometu. Strošek izdelave vozovnice je v vseh primerih tri (3) evre.
Ob tem se moramo izkazati z osebnim dokumentom, podatek o našem statusu pa se bo pridobil avtomatsko iz uradnih evidenc. Invalidi morajo predložiti evropsko kartico ugodnosti za invalide, vojni veterani pa izkaznico vojnega veterana.
Na podlagi te vloge bo izvajalec javnega prevoza izdal upravičencem subvencionirano vozovnico za območje Slovenije z veljavnostjo 12 mesecev. Po preteku tega obdobja, oz. največ 30 dni pred iztekom veljavnosti vozovnice, bo treba vložiti novo vlogo za brezplačni prevoz.
Na ministrstvu za infrastrukturo in prevozniki bodo redno sprejemali in obdelovali vloge, vozovnice pa bomo upravičenci na prodajnih mestih prevzeli v najkrajšem možnem času. Zanje bomo morali odšteti tri evre.
Pripravil : Mirko Ploj


V kolikor boste potrebovali pomoč pri NAVODILIH ZA IZPOLNJEVANJE Vloge za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačni prevoz, smo vam pripravljeni pomagati v času uradnih ur na sedežu DU Li-Pe ob sredah od 9. ure do 12. ure


Limbuš,14.07.2020 Predsednik DU Limbuš, Pekre : Drago Koletnik

 

 

PRILOGA 3

                                                                                    Šifra vloge: ________________________

                                     (izpolni izvajalec prevozov)

    

VLOGA ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE ZA BREZPLAČEN PREVOZ

Podatki o upravičencu - IZPOLNI UPRAVIČENEC

Priimek

Ime

EMŠO

Naslov stalnega prebivališča1

Naslov začasnega bivališča2

Telefonska številka 3

Elektronski naslov 3

Podatki o statusu upravičenca - OZNAČI IN IZPOLNI UPRAVIČENEC

Status:

 upokojenec      

 oseba starejša od 65 let

 imetnik evropske kartice ugodnosti za invalide, št. kartice __________________

 vojni veteran, št. izkaznice vojnega veterana __________________

Izjavljam, da v Republiki Sloveniji ali tujini:

  • nisem v delovnem razmerju ali ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti,
  • nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
  • nisem poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

Izjavljam, da so navedeni podatki resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko odgovornost. Dajem soglasje za uporabo navedenih osebnih podatkov za namene uveljavljanja brezplačnega prevoza s strani ministrstva, pristojnega za promet in za namen izdaje in kontrole elektronske kartice in brezplačne vozovnice.

Datum                                   Podpis upravičenca

       

1 , 2 naziv, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom, poštna številka, naziv pošte

3 podatek ni obvezen