ODREDBA MO Maribor

Napisal: Janez Karničnik on . Posted in Novice

Vodstvo DU LiPe, na podlagi sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja coronavirusa covid-19, obvešča člane društva o ODREDBI župana MO Maribor in prosimo , da upoštevate vsebino odredbe.

  ODREDBA b

     PS.

     Čuvajte se in ostanite zdravi!

SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE ZA JP

Napisal: Drago Koletnik on . Posted in Novice

 

Spoštovane članice in člani

Pošiljam vam nekaj dodatnih pojasnil glede brezplačnega javnega medkrajevnega potniškega prometa.
Glede upokojencev v noveli zakona piše, da so do brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu upravičeni upokojenci oz. starejši od 65 let. Do brezplačnih prevozov v javnem potniškem prometu so upravičeni tudi imetniki invalidske kartice in vojni veterani.
Da se bomo lahko upokojenci brezplačno vozili z avtobusi in vlaki, moramo osebno ali po pošti vložiti ustrezno vlogo ( obrazec VLOGE je v priponki ). IZJAVO OBVEZNO IZPOLNITE S TISKANIMI ČRKAMI !
1. Upravičenci, ki bodo vlogo oddali po navadni pošti, jo pošljejo na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana s pripisom » brezplačna vozovnica Slovenija »
2. Upravičenci, ki bodo vlogo oddali po elektronski pošti, jo pošljejo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in v zadevo e-pošte napišejo »brezplačna vozovnica Slovenija«
3. Upravičenci, ki želijo vlogo oddati fizično, se lahko zglasijo na prodajnem mestu avtobusnih prevoznikov, Slovenskih železnic ali pošljejo po pošti (elektronski ali klasični ).
OPOMBA : Vlogo oddate le enkrat in samo pri enem prevozniku (železniškem ali avtobusnem podjetju). VOZOVNICA, ki jo izda katerikoli izvajalec prevozov bo veljala tako za prevoz v cestnem kot železniškem prometu. Strošek izdelave vozovnice je v vseh primerih tri (3) evre.
Ob tem se moramo izkazati z osebnim dokumentom, podatek o našem statusu pa se bo pridobil avtomatsko iz uradnih evidenc. Invalidi morajo predložiti evropsko kartico ugodnosti za invalide, vojni veterani pa izkaznico vojnega veterana.
Na podlagi te vloge bo izvajalec javnega prevoza izdal upravičencem subvencionirano vozovnico za območje Slovenije z veljavnostjo 12 mesecev. Po preteku tega obdobja, oz. največ 30 dni pred iztekom veljavnosti vozovnice, bo treba vložiti novo vlogo za brezplačni prevoz.
Na ministrstvu za infrastrukturo in prevozniki bodo redno sprejemali in obdelovali vloge, vozovnice pa bomo upravičenci na prodajnih mestih prevzeli v najkrajšem možnem času. Zanje bomo morali odšteti tri evre.
Pripravil : Mirko Ploj


V kolikor boste potrebovali pomoč pri NAVODILIH ZA IZPOLNJEVANJE Vloge za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačni prevoz, smo vam pripravljeni pomagati v času uradnih ur na sedežu DU Li-Pe ob sredah od 9. ure do 12. ure


Limbuš,14.07.2020 Predsednik DU Limbuš, Pekre : Drago Koletnik

 

 

PRILOGA 3

                                                                                    Šifra vloge: ________________________

                                     (izpolni izvajalec prevozov)

    

VLOGA ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE ZA BREZPLAČEN PREVOZ

Podatki o upravičencu - IZPOLNI UPRAVIČENEC

Priimek

Ime

EMŠO

Naslov stalnega prebivališča1

Naslov začasnega bivališča2

Telefonska številka 3

Elektronski naslov 3

Podatki o statusu upravičenca - OZNAČI IN IZPOLNI UPRAVIČENEC

Status:

 upokojenec      

 oseba starejša od 65 let

 imetnik evropske kartice ugodnosti za invalide, št. kartice __________________

 vojni veteran, št. izkaznice vojnega veterana __________________

Izjavljam, da v Republiki Sloveniji ali tujini:

  • nisem v delovnem razmerju ali ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti,
  • nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
  • nisem poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

Izjavljam, da so navedeni podatki resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko odgovornost. Dajem soglasje za uporabo navedenih osebnih podatkov za namene uveljavljanja brezplačnega prevoza s strani ministrstva, pristojnega za promet in za namen izdaje in kontrole elektronske kartice in brezplačne vozovnice.

Datum                                   Podpis upravičenca

       

1 , 2 naziv, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom, poštna številka, naziv pošte

3 podatek ni obvezen

OBVESTILO ČLANSTVU

Napisal: Janez Karničnik on . Posted in Novice

Vodstvo DU LI-PE obvešča člane društva 

Spoštovani,

Dejstvo, da je epidemija zaradi koronavirusa uradno preklicana, je s tem sproščena tudi večina omejitev, katere so veljale vse od razglasitve epidemije.

Tako je ponovno možno opraviti vsa potrebna opravila v pisarni DU LI-PE v času običajnih uradnih ur ob sredah od 9. do 12. ure.                                   Seveda ste vljudno vabljeni,da se oglasite v naši pisarni, da izmenjamo informacije glede tega, kako smo preživeli dneve v karanteni in kako smo se oskrbovali v tem obdobju z nujno potrebnimi dobrinami. Nadalje se bomo pogovorili o tem, katere aktivnosti se predvidevajo v nadaljevanju dela društva, saj marsikaj nismo mogli izvesti zaradi omejitev. Seveda ste prijazno vabljeni, da ob tej priložnosti tudi poravnate članarino, v kolikor tega niste uspeli urediti pred epidemijo.

O izvedbi zbora članov, vas bomo  pravočasno obvestili, ko razrešimo vse potrebne formalnosti.

V prepričanju, da ste dobro prestali karanteno in ste ostali zdravi, vas vabimo med nas!  

                                                                                                                                                                            Predsednik DU LI-PE

                                                                                                                                                                            Drago Koletnik

Sporočilo ob praznikih

Napisal: Drago Koletnik on . Posted in Novice

 

DU Li-Pe V ČASU PANDEMIJE IN VELIKE NOČI


Večino sveta je z izjemno hitrostjo širjenja prizadela nadvse nevarna in smrtonosna pandemija koronavirusa. Vse javno življenje je ustavljeno. Odrejena je stroga zaprtost v domače najožje okolje hiše ali stanovanja. Zdravstveni delavci se nadpovprečno trudijo, virus pa se še kar naprej širi.

Odpovedana so vsa javna zbiranja in tako tudi velikonočna slavja, ki jih je možno podoživeti samo na daljavo prek televizije, radija, facebuka in spletnih strani. Tako imajo zaprta vrata tudi prostori DU Li-Pe. Dovoljeni so samo pogrebi na pokopališču z udeležbo največ desetih pogrebcev.

Tudi blagoslov velikonočnih jedil, ki je bil vselej množičen, je odpovedan.

V teh najhujših časih pandemije, kakršne na svetu še ni bilo, je z vsemi upokojenci v miselni navezi tudi vodstvo DU Li-Pe, ki vas na daljavo bodri, da se varujete okužbe in da v svojem stanovanju doživite Velikonočno intimno praznovanje.


Ko bo pandemija odpravljena, pa ste zopet dobrodošli v prostorih DU Li-Pe in na letnem zboru članov, ko bo ponovno sklican.


Bodite zdravi in pogumni v osami!

                                                                                                                                                                                                                    Vodstvo DU Li-Pe

OBVESTILO

Napisal: Janez Karničnik on . Posted in Novice

vodstvo DU Li-Pe obvešča vse člane društva

Spoštovani člani DU Li-Pe!

Zaradi splošnega stanja v državi, ko se širi korona virus COVID-19 in je omejeno gibanje prebivalcev ter prepovedano druženje v skupinah, vas obveščamo, da na žalost naše društvo DU Li-Pe ni moglo organizirati in izvesti Zbora članov društva, katerega smo imeli predvidenega za 26.03.2020.

Pripravljeno in natisnjeno je že tudi naše glasilo »Lipe«, vendar vam ga v fizični obliki še ne moremo dostaviti zaradi omenjenih omejitev in tudi novega datuma izvedbe Zbora članov še ne moremo določiti. Čim se bo situacija umirila in ne bo več omejitev gibanja in druženja v skupinah, bomo z aktivnostmi nemudoma nadaljevali, določili datum za izvedbo zbora in vam glasilo tudi dostavili.

Z ozirom na dejstvo, da imamo možnost, kot že do sedaj, objaviti glasilo na naši spletni strani, smo to tudi storili. Glasilo tako lahko od 28.03.2020 že preberete in prelistate na spletni strani s tem, da datum zbora 26.03.2020 ne drži-ne velja.

Želimo vam obilo lepih trenutkov ob prebiranju glasila in seznanitvijo z dogajanjem v društvu v preteklem obdobju predvidenem za letošnje leto.

Prosimo za razumevanje in:
OSTANITE DOMA, ČUVAJTE SE IN OSTANITE ZDRAVI !

Limbuš, 28.03.2020                                                                                                                                                               Vodstvo DU Li-Pe