JUBILANTKE -PEVKE SPOMINČICE

Napisal: Janez Karničnik on . Posted in Novice

PEVKE LJUDSKIH PESMI »SPOMINČICE« PRI DU Li-Pe PREJEMNICE MALE PLAKETE KS LIMBUŠ

DU Limbuš-Pekre je bilo ustanovljeno leta 1985 in kot prva sekcija v društvu je bil Ročnodelski krožek. Ob delu je spontano prihajalo do petja ljudskih pesmi. Porodila se je želja po nastopanju na Občnem zboru društva in ob drugih priložnosti. Kot njihov prvi javni nastop se šteje leta 1988 in tako je Ročnodelski krožek z pevkami ljudskih pesmi v letu 2018 slavil 30. obletnico svojega delovanja, letos pa slavijo pevke ljudskih pesmi »Spominčice« 30 let samostojnega nastopanja.

 Pevke Spominčice 2 a

                                                                                          plaketa b

 

Zbor je vodilo kar nekaj pevovodij od Debenakove, Žgajnerjeve, Ramšakove, Oničeve in sedaj ge. Čontale. V zboru redno nastopa 15 pevk in harmonikar. So daleč najbolj prepoznavne pevke, ki s svojo ljudsko pesmijo razveseljujejo starejše krajane, sodelujejo pri komemoraciji, adventnem prižigu luči, na občnih zborih v kraju in izven njega, kot na primer na Prešernovi proslavi in občinskih proslavah. Nastopile so tudi v Cankarjevem domu, v partnerski Mislinji, na avstrijskem Koroškem in še bi lahko naštevali, saj jim že zmanjkuje časa za nove pesmi. Težko bi našteli, kje še niso nastopale.

Prepričani smo, da so naše pevke ljudskih pesmi »Spominčice zelo prepoznavne in s svojo lepo slovensko pesmijo popestrijo dogajanja v Limbušu in širši domovini. Naj omenimo, da imajo med svojimi pevkami tudi 88-letnici, ki pojeta med njimi že trideset let

Za tako bogato delo jim KS Limbuš podeljuje MALO PLAKETO.

ANKICA ONIČ - ČASTNA KRAJANKA

Napisal: Janez Karničnik on . Posted in Novice

ANKICA ONIČ – ČASTNA KRAJANKA KS LIMBUŠ

Svet Krajevne skupnosti Limbuš je na osnovi Pravilnika o priznanjih in predloga Komisije za priznanja na svoji seji dne 25. aprila 2019 sprejel sklep, s katerim imenuje ANKICO ONIČ za častno krajanko Krajevne skupnosti Limbuš z naslednjo utemeljitvijo:

ANKICA ONIČ je v vlogi krajanke Limbuša, članice Rdečega križa Limbuš in Društva upokojencev Limbuš-Pekre, vsestranske strokovne sodelavke na področju skrbi za ostarele in bolne, nosilke projekta »Starejši za starejše za boljšo kakovost življenja doma« na krajevnem nivoju, v Zgornje Podravski zvezi DU Maribor in pri ZDUS, kjer je prejela Malo plaketo za delovanje v projektu »Starejši za starejše« pri Zvezi upokojencev Slovenije, Malo plaketo KS Limbuš, Malo plaketo pri PZDU Maribor in najvišje priznanje Diploma v matičnem društvu. Je zavzeta organizatorka zdravstvenih meritev, svetovanja in posredovanja v akutnih socialnih primerih ter organizatorka pomoči pomoči potrebnim.

                                                 Anka Onič 8 aa


V svojem več kot 40-letnem aktivnem in vsestranskem delovanju v kraju in izven njega, je s skupino prostovoljk, ki jih vodi, kraju in širši družbeni skupnosti doprinesla velik prispevek pri razvoju in izvedbi skrbi za ostarele in bolne, še posebej v okviru programa Zveze društev upokojencev Slovenije »Starejši za starejše«, ki ga je Evropski parlament leta 2017 nagradil z nagrado "Državljan Evrope".

Zelo aktivna je tudi na kulturnem področju, saj je dolgo vodila pevke Spominčice, kjer še danes poje. Kot pevka sodeluje pri Mešanem pevskem zboru Društva upokojencev Limbuša in Peker, ki z nastopi v kraju in izven njega promovira domači kraj Limbuš, je članica v Komisiji za zdravstveno varstvo in duševno zdravje pri PZDU in ZDUS v Ljubljani.

Je krajanka, ki se je z delom posvečala starejšim in bolnim, hvaležni smo ji za opravljeno delo in ji podeljujemo PRIZNANJE ČASTNA KRAJANKA .

 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV

Napisal: Janez Karničnik on . Posted in Novice

               splet1

                        splet2

                 splet3