ANKICA ONIČ - ČASTNA KRAJANKA

Napisal: Janez Karničnik on . Posted in Novice

ANKICA ONIČ – ČASTNA KRAJANKA KS LIMBUŠ

Svet Krajevne skupnosti Limbuš je na osnovi Pravilnika o priznanjih in predloga Komisije za priznanja na svoji seji dne 25. aprila 2019 sprejel sklep, s katerim imenuje ANKICO ONIČ za častno krajanko Krajevne skupnosti Limbuš z naslednjo utemeljitvijo:

ANKICA ONIČ je v vlogi krajanke Limbuša, članice Rdečega križa Limbuš in Društva upokojencev Limbuš-Pekre, vsestranske strokovne sodelavke na področju skrbi za ostarele in bolne, nosilke projekta »Starejši za starejše za boljšo kakovost življenja doma« na krajevnem nivoju, v Zgornje Podravski zvezi DU Maribor in pri ZDUS, kjer je prejela Malo plaketo za delovanje v projektu »Starejši za starejše« pri Zvezi upokojencev Slovenije, Malo plaketo KS Limbuš, Malo plaketo pri PZDU Maribor in najvišje priznanje Diploma v matičnem društvu. Je zavzeta organizatorka zdravstvenih meritev, svetovanja in posredovanja v akutnih socialnih primerih ter organizatorka pomoči pomoči potrebnim.

                                                 Anka Onič 8 aa


V svojem več kot 40-letnem aktivnem in vsestranskem delovanju v kraju in izven njega, je s skupino prostovoljk, ki jih vodi, kraju in širši družbeni skupnosti doprinesla velik prispevek pri razvoju in izvedbi skrbi za ostarele in bolne, še posebej v okviru programa Zveze društev upokojencev Slovenije »Starejši za starejše«, ki ga je Evropski parlament leta 2017 nagradil z nagrado "Državljan Evrope".

Zelo aktivna je tudi na kulturnem področju, saj je dolgo vodila pevke Spominčice, kjer še danes poje. Kot pevka sodeluje pri Mešanem pevskem zboru Društva upokojencev Limbuša in Peker, ki z nastopi v kraju in izven njega promovira domači kraj Limbuš, je članica v Komisiji za zdravstveno varstvo in duševno zdravje pri PZDU in ZDUS v Ljubljani.

Je krajanka, ki se je z delom posvečala starejšim in bolnim, hvaležni smo ji za opravljeno delo in ji podeljujemo PRIZNANJE ČASTNA KRAJANKA .