JUBILANTKE -PEVKE SPOMINČICE

Napisal: Janez Karničnik on . Posted in Novice

PEVKE LJUDSKIH PESMI »SPOMINČICE« PRI DU Li-Pe PREJEMNICE MALE PLAKETE KS LIMBUŠ

DU Limbuš-Pekre je bilo ustanovljeno leta 1985 in kot prva sekcija v društvu je bil Ročnodelski krožek. Ob delu je spontano prihajalo do petja ljudskih pesmi. Porodila se je želja po nastopanju na Občnem zboru društva in ob drugih priložnosti. Kot njihov prvi javni nastop se šteje leta 1988 in tako je Ročnodelski krožek z pevkami ljudskih pesmi v letu 2018 slavil 30. obletnico svojega delovanja, letos pa slavijo pevke ljudskih pesmi »Spominčice« 30 let samostojnega nastopanja.

 Pevke Spominčice 2 a

                                                                                          plaketa b

 

Zbor je vodilo kar nekaj pevovodij od Debenakove, Žgajnerjeve, Ramšakove, Oničeve in sedaj ge. Čontale. V zboru redno nastopa 15 pevk in harmonikar. So daleč najbolj prepoznavne pevke, ki s svojo ljudsko pesmijo razveseljujejo starejše krajane, sodelujejo pri komemoraciji, adventnem prižigu luči, na občnih zborih v kraju in izven njega, kot na primer na Prešernovi proslavi in občinskih proslavah. Nastopile so tudi v Cankarjevem domu, v partnerski Mislinji, na avstrijskem Koroškem in še bi lahko naštevali, saj jim že zmanjkuje časa za nove pesmi. Težko bi našteli, kje še niso nastopale.

Prepričani smo, da so naše pevke ljudskih pesmi »Spominčice zelo prepoznavne in s svojo lepo slovensko pesmijo popestrijo dogajanja v Limbušu in širši domovini. Naj omenimo, da imajo med svojimi pevkami tudi 88-letnici, ki pojeta med njimi že trideset let

Za tako bogato delo jim KS Limbuš podeljuje MALO PLAKETO.