organizacija DU

on . Posted in Novice

Organizacija DU Limbuš-Pekre se je razvijala in dopolnjevala

skozi vrsto let. Glavno vodilo v društvu je predsedstvo, ki v 

glavnem sprejema vse potrebne odločitve za nemoteno delo

v društvu.  Na sejah UO pa se vse te odločitve potrdijo.