OBČNI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV LIMBUŠ-PEKRE

Napisal: Janez Karničnik on . Posted in Novice

Člani DU Li-Pe smo se 25. marca 2014 zbrali na rednem letnem delno volilnem občnem zboru v Domu kulture v Pekrah. Uvodoma so v kulturnem programu nastopili:                                                                                                                                                                                                                  -mešani pevski zbor DU Li-Pe, ki je zapel tri pesmi in                                                                                                                                                     -g.Tone Partljič, naš poznani kulturni delavec, pisatelj, dramatik in še kaj, ki je s pripovedovanjem svojih dveh prigod nasmejal prisotno članstvo in goste.

V uvodnem nagovoru je predsednik DU g. Franc Ošljak pozdravil vse prisotne člane in seveda goste: podpredsednico ZDUS gospo Slavico Golob, predsednico za kulturo in pooblaščenko predsednika ZPPZ DU Maribor gospoda Lobnika go. Eriko Jovanovski, oba predsednika svetov KS Limbuš in Pekre, predstavnike drugih DU iz Zgornjega Podravja, predsednika partnerskega DU Mislinja ter tudi predstavnike drugih društev in organizacij na območju delovanja našega DU.                                                                                                                                                                                        Sprejet je bil Poslovnik občnega zbora, ki je določal potek zbora, katerega je vodilo in usmerjalo delovno predsedstvo. Izvoljeni so bili še ostali organi zbora.                                                                                                                                                                                                                 Zaradi dejstva, da so v glasilu DU "Lipe", katerega je dobil vsak član društva in tudi gostje, objavljena poročila o delovanju društva na vseh področjih in program dela za leto 2014, poročil nismo ponovno brali. V razpravi so bili podani še nekateri poudarki, na kar je sledil soglasen sprejem poročil in programa dela.Zaradi sprememb in prilagajanja zakonodaji in potrebam delovanja društva in njenih organov so bile sprejete tudi Spremembe in dopolnitve Pravil DU Li-Pe, tako da se akt prilagodi potrebam. Omeniti je potrebno sprejetje spremembe sestave članov upravnega odbora društva (UO) Li-Pe, kateri po novem šteje 7 članov, doslej pa je UO bil precej številčen in zato je bila operativnost organa ovirana. Na občnem zboru sta bila izvoljena dva nova člana UO in to po en iz KS Pekre - g. Jože Kokol in en iz KS Limbuš - g. Marko Kotnik. Z ožjim vodstvom (predsednik, dva podpredsednika, tajnica in blagajničarka) tvorita UO DU Li-Pe. Ostali dosedanji člani UOI niso več člani le-tega, ostanejo pa na svojih siceršnjih razporeditvah. Pred zaključkom zbora so predana še tri priznanja DU zaslužnim članicam.

Po končanem uradnem delu je sledilo prijetno druženje in klepet prisotnih v prostoru gasilskega doma v Pekrah ob prigrizku in pijači. 

                                                                                                                                                  Sestavil : Janez Karničnik