Božično-novoletno voščilo

on . Posted in Novice

 

Spoštovani in dragi člani!

 

Veliko sreče in lepih sanj,
naj vam prinese božični dan.
Novo leto pa naj zaživi,
radosti polno,
brez solza in skrbi.
Vse, kar upate,
naj se vam izpolni,
vse, kar iščete, naj se vam odkrije,
vse, kar v srcu čutite,
naj se vam v osebno srečo zlije.


Vesel božič in srečno novo leto.

 

 unnamed


                                                                                                        Društvo upokojencev Li-Pe

 

VZAJEMNA SAMOPOMOČ

on . Posted in Novice

 

Spoštovani članice in člani, rada bi vas spomnila na nekaj podatkov:

Članarina društva je 9 € letno, članarina za Vzajemno samopomoč (posmrtnina)  pa je 10 € letno.

 Izplačilo posmrtnine sklada Vzajemne samopomoči  znaša  od 1. 1. 2016  po sklepu ZDUS-a  205,00 €. Ne pozabite: neplačilo članarine v Vzajemnem skladu pomeni izgubo pravice do izplačila posmrtnine.

Dokumenti, ki jih potrebujete za uveljavljanje izplačila vzajemne samopomoči, so:

-fotokopija mrliškega lista umrlega člana,

- fotokopija osebne izkaznice svojca, ki je upravičenec do »posmrtnine«, obojestransko

-fotokopija davčne številke svojca, ki je upravičenec do »posmrtnine«,

- fotokopija številke tekočega računa (obojestransko, če je to bančna kartica) svojca, ki je upravičenec do »posmrtnine«., ali hranilne knjižice (prvi strani, kjer so vidni podatki imetnika in številka hranilne knjige)

Če upravičenec do izplačila ni določen, dobi izplačilo svojec (ali kdo drug), ki z računi izkaže, da je poskrbel za pogreb.


 

 

RAZPIS

on . Posted in Novice

 

Na osnovi sklepa UO DU Li-Pe objavljamo

                R A Z P I S

ZA PREDLOGE ZA ZASEDBO DOLŽNOSTI V NAŠEM  DRUŠTVU ZA MANDATNO OBDOBJE 2017-2021

Iščemo še kandidate za naslednje dolžnosti:

-       podpredsednik/-ca društva (biti mora iz Limbuša);

-       podpredsednik/-ca društva (biti mora iz Peker);

-       tajnik/-ca;

-       član/-ica častnega razsodišča.

 

Prijave so lahko podane:

- osebno ali po telefonu (02 613 44 00) vsako sredo med 9.00 - 12.00;

- pisno na naslov DU Li-Pe, Ob Blažovnici 41, 2341 Limbuš;

- v primeru, da ne predlagate sebe, morate zagotoviti PISNO SOGLASJE kandidata, ki ga predlagate.

 

Predloge za kandidate pričakujemo do 16. 12. 2016.

 

O vseh kandidatih bo razpravljala Komisija za kadrovanje in podala predlog UO društva, ki bo oblikoval dokončni predlog kandidacijske liste.

V primeru več predlogov za eno dolžnost, bomo izvedli na Zboru članov tajne volitve.

 

SILVESTROVANJE 2016

Napisal: Janez Karničnik on . Posted in Novice

Izletniška sekcija DU Li-Pe vabi na PRAZNOVANJE NOVEGA LETA  dne 15.12.2016 pri TIKVI v Limbušu. Dobrodošli !

 

                         scan-nl-11

NALEPKE za ČLANARINO

on . Posted in Novice

Zgornjepodravska pokrajinska zveza DU sporoča vsem društvom naslednje:

 

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da je Upravni odbor na 9. redni seji dne 4. 11. 2016 sprejel sklep, da nalepk za plačano članarino za leto 2017 NE bo.

 

Ob plačilu članarine se potrditev plačila opravi kot doslej z žigom, vpisom datuma plačila in podpisom.


Vilma Majerle - tajništvo