IZLET NA AVSTRIJSKO KOROŠKO

Napisal: Janez Karničnik on . Posted in Novice

Izletniška sekcija DU LI-PE vabi na enodnevni izlet na Koroško dne 11.junija 2015.

                                        KOROKA -3

RAZSTAVA ROČNIH DEL

Napisal: Janez Karničnik on . Posted in Novice

DU Li-PE, ročnodelska sekcija vabi na razstavo dne 17.maja 2015

                                                         Scan-11

IZLET - POTEPANJE PO DOMOVINI

Napisal: Janez Karničnik on . Posted in Novice

Izletniška sekcija DU Li-Pe vabi svoje člane na izlet-potepanje dne 16.aprila 2015.

 

                                IZLET

OBČNI ZBOR DU LIMBUŠ - PEKRE

on . Posted in Novice

 

Za prijatelje si je treba čas vzet',
se poveselit' in kdaj znat' potrpet'.

Ta Šifrerjeva misel nas je spremljala od začetka pa do konca Občnega zbora našega društva, ki smo ga izpeljali 17. 3. 2015 v Domu kulture v Pekrah.

Začeli smo s kulturnim programom, v katerem sta nas s tekstom in slikovnim gradivom Franja Šauperla o marsičem v Limbušu in  Mislinji poučila in nasmejala naša člana Danila Vozelj in Drago Koletnik.

Seveda pa ni šlo brez naših odličnih pevk ljudskih pesmi, ki so skupaj s članoma bistriških tamburašev zapeli in zagodli na ljudska glasbila naslednje pesmi: belokrajnsko ljudsko Pastirče mlado, Pesem o Pohorju, Štirje fantje špilajo in Golico.

V uvodnem nagovoru je predsednik DU g. Franc Ošljak pozdravil vse prisotne člane našega društva, predstavnike ZDUS in ZPPZ Maribor, predstavnike prijateljskih društev in ter predstavnike drugih društev in organizacij na območju Limbuša in Peker.

 Sprejet je bil Poslovnik občnega zbora, ki je določal potek in zagotavljal pravilnost poteka zbora, katerega je vodilo in usmerjalo delovno predsedstvo z odličnim in odločnim predsednikom delovnega predsedstva, g. Janezom Karničnikom. Izvoljeni so bili še ostali organi zbora.

Tudi letos smo v glasilu, ki so ga člani in gostje dobili precej pred zborom, objavili vsa poročila ter načrt dela in finančni načrt za to leto, zato poročil nismo ponovno brali, ampak smo ta čas namenili  temeljiti razpravi. Predsednik je ponovno izpostavil najpomembnejše stvari preteklega leta, želje za naprej ter napovedal ustanovitev najmanj treh novih sekcij. To so likovna, sekcija za pikado ter pohodniška sekcija.

 V razpravi so bili podani še nekateri poudarki, temu je sledil soglasen sprejem poročil in programa dela.

Pred zaključkom zbora je sledilo še najlepše dejanje, in sicer podelitev ZAHVAL in MALE PLAKETE ZPPZ DU Maribor najzaslužnejšim članom pri gradnji Srečevališča. Zahvale so prejeli: Janez Bedrač, Oto Bedrač, Franc Helbink, Stanko Kačič in  Ivan Javernik  , malo plaketo pa Milan Robnik, brez katerega vsega tega ne bi mogli tako izpeljati.

Uradnemu delu je ob prigrizku in pijači sledilo prijetno druženje za vse prisotne v prostoru gasilskega doma v Pekrah.


ČLANARINA za leto 2015

on . Posted in Novice

Po sklepu UO znaša od 1. 1. 2015 društvena letna članarina 9 €.

Novi člani plačajo še 1 € za izkaznico.

Vplačila sprejemamo vsako sredo od 9.00 do 12.00.

Članarina za vzajemno samopomoč (posmrtnino), ki je neobvezna (včlaniti se ne morete po 70. letu starosti), znaša letno 10 € in jo nakazujemo v Ljubljano.