USPEH NAŠIH KEGLJAČIC

Napisal: TONE RIEDL on . Posted in Novice

Udeležba naših kegljačic s kroglo na vrvici dne 12.09.2014, na državnem prvenstvu v Šentilju pri Velenju.

Ženska ekipa kegljaške sekcije DU LI-PE Limbuš-Pekre, je v Velenju branila lanski naslov prvakinj, vendar jim letos ni uspelo. So pa v sestavi: Riedl Rezika, Tibaut Zlatka, Kladnik Marija, Božič Tončka in Grubič Milena osvojile odlično 3.mesto med 12 ekipami iz vse Slovenije. Tekmovanje je potekalo dvokrožno in je trajalo ves dan. Ni pa manjkalo prijetnega druženja in sklepanja novih poznanstev. Zvečer smo se vračali domov veseli uspeha naše ženske ekipe in zadovoljni, da smo dostojno zastopali naše DU in uspešno promovirali naši krajevni skupnosti.

               image001                                   image002

 

                                                                                                                                                                    Vodja kegljaške sekcije

                                                                                                                                                                             Tone Riedl

Šahovska sekcija

Napisal: Janez Karničnik on . Posted in Novice

Šahovska sekcija DU LI-PE je organizirala tekmovanje-šahovski turnir kot izbirno tekmovanje za državno prvenstvo. Turnir je potekal v času praznovanja 60.jubilejnega praznika KS Limbuš in KS Pekre. Sodelovalo je 8 ekip, prvo mesto in s tem pravico do udeležbe na državnem prvenstvu, je zasedla ŠS DU Tabor. Prve tri ekipe so prejele pokale.

                                                                                   ŠAH - MAT

                                                                                                                                          ŠS DU LI-PE

                                                                                                                                          Vodja sekcije    

                                                                                                                                           Ivan Šalamon

 

 

 

                 20 1                                27

                                     

VABILO NA POTEPANJE

Napisal: Janez Karničnik on . Posted in Novice

DU LI-PE vabi svoje člane na potep po naši domovini 3.julija 2014

                                                 img136

KEGLJAŠKI TURNIR 2014

Napisal: RIEDL T. on . Posted in Novice

TURNIR V KEGLJANJU S KROGLO NA VRVICI

ob prazniku KS Limbuš in KS Pekre dne 23.05.2014 v Pekrah.

 

Turnir je potekal od 8 ure do 15 ure. Sodelovalo je 90 kegljačic in 95 kegljačev. Vsi so bili veseli prijetnega druženja in bili srčni tekmovalci.

Rezultati so bili sledeči:

moški ekipno: 1.mesto DU Rogoza/A                                  posamezno: 1.mesto g.Blažič-DU Rogoza

                      2.mesto DU Rogoza/B

                      3.mesto DU Duplek

ženske ekipno: 1.mesto DU LI-PE                                        posamezno: 1.mesto ga.Kurbus Marija-DU Marjeta

                       2.mesto DU Marjeta

                       3.mesto DU Starše

                       4.mesto DU LI-PE

Vse navedene ekipe so prejele pokale, prav tako  posameznik in posameznica.

S skupnim delom kegljačic in  kegljačev DU LI-PE smo turnir uspešno zaključili.

Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uspehu.

                            Nasvidenje čez eno leto.

                                                                                   Zapisal za vas

                                                                                    Tone Riedl

IMG 5886       IMG 6018       IMG 6012

Na zgornjih slikah so:   gostja turnirja podpredsednica ZDUS  in vodja kegljaške sekcije DU LI-PE g.Riedl

                                   gost turnirja predsednik za šport ZPPZ DU Maribor in predsednik DU LI-PE g.Ošljak

                                    ekipi kegljačic in kegljačev DU LI-PE

 

      

OBČNI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV LIMBUŠ-PEKRE

Napisal: Janez Karničnik on . Posted in Novice

Člani DU Li-Pe smo se 25. marca 2014 zbrali na rednem letnem delno volilnem občnem zboru v Domu kulture v Pekrah. Uvodoma so v kulturnem programu nastopili:                                                                                                                                                                                                                  -mešani pevski zbor DU Li-Pe, ki je zapel tri pesmi in                                                                                                                                                     -g.Tone Partljič, naš poznani kulturni delavec, pisatelj, dramatik in še kaj, ki je s pripovedovanjem svojih dveh prigod nasmejal prisotno članstvo in goste.

V uvodnem nagovoru je predsednik DU g. Franc Ošljak pozdravil vse prisotne člane in seveda goste: podpredsednico ZDUS gospo Slavico Golob, predsednico za kulturo in pooblaščenko predsednika ZPPZ DU Maribor gospoda Lobnika go. Eriko Jovanovski, oba predsednika svetov KS Limbuš in Pekre, predstavnike drugih DU iz Zgornjega Podravja, predsednika partnerskega DU Mislinja ter tudi predstavnike drugih društev in organizacij na območju delovanja našega DU.                                                                                                                                                                                        Sprejet je bil Poslovnik občnega zbora, ki je določal potek zbora, katerega je vodilo in usmerjalo delovno predsedstvo. Izvoljeni so bili še ostali organi zbora.                                                                                                                                                                                                                 Zaradi dejstva, da so v glasilu DU "Lipe", katerega je dobil vsak član društva in tudi gostje, objavljena poročila o delovanju društva na vseh področjih in program dela za leto 2014, poročil nismo ponovno brali. V razpravi so bili podani še nekateri poudarki, na kar je sledil soglasen sprejem poročil in programa dela.Zaradi sprememb in prilagajanja zakonodaji in potrebam delovanja društva in njenih organov so bile sprejete tudi Spremembe in dopolnitve Pravil DU Li-Pe, tako da se akt prilagodi potrebam. Omeniti je potrebno sprejetje spremembe sestave članov upravnega odbora društva (UO) Li-Pe, kateri po novem šteje 7 članov, doslej pa je UO bil precej številčen in zato je bila operativnost organa ovirana. Na občnem zboru sta bila izvoljena dva nova člana UO in to po en iz KS Pekre - g. Jože Kokol in en iz KS Limbuš - g. Marko Kotnik. Z ožjim vodstvom (predsednik, dva podpredsednika, tajnica in blagajničarka) tvorita UO DU Li-Pe. Ostali dosedanji člani UOI niso več člani le-tega, ostanejo pa na svojih siceršnjih razporeditvah. Pred zaključkom zbora so predana še tri priznanja DU zaslužnim članicam.

Po končanem uradnem delu je sledilo prijetno druženje in klepet prisotnih v prostoru gasilskega doma v Pekrah ob prigrizku in pijači. 

                                                                                                                                                  Sestavil : Janez Karničnik